10 Con Lô Siêu Chuẩn MB: 800.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn lô 10 con Kết quả Theo
20-08-1850,95,83,75,99,30,17,25,22,18Ăn 83,95335
19-08-1801,19,84,71,66,37,53,65,21,07Ăn 19,53,84,66,71,37,21,01,65,07374
18-08-1832,09,68,16,59,45,92,58,46,73Ăn 09,92,46386
17-08-1848,51,02,32,05,90,63,49,76,35Trượt388
16-08-1836,31,73,97,89,16,00,93,03,56Ăn 00,89372
15-08-1898,68,92,12,56,36,26,52,62,01Ăn 62,12,92,26,98338
14-08-1871,19,41,38,74,42,73,15,51,82Ăn 73,19,82,41,51394
13-08-1820,96,81,65,94,59,25,84,67,38Ăn 25,84,65,96,81,67,38376
12-08-1889,83,02,30,88,98,51,58,01,53Trượt355
11-08-1818,19,62,96,11,75,17,53,81,66Ăn 96,18,81,66,19,11,75,17,62,53395
10-08-1881,86,28,91,26,94,34,39,13,92Ăn 81,86,26,94,34,28,91,39377
09-08-1877,18,68,12,83,82,52,25,44,37Ăn 25,37,77,82,83,44,52,12,18,68376
08-08-1816,63,29,52,00,58,04,25,87,61Ăn 29,00,58,52,87,63,61,04,25,16338
07-08-1865,93,69,49,90,92,63,77,67,47Ăn 90,49,63,65,69,92,67,93,77363
06-08-1833,37,75,99,27,40,88,91,93,50Ăn 33,75,93,37,27,40,91,99,88351
05-08-1858,66,78,38,76,48,10,17,49,51Ăn 38,49,78,58,48,76,66,17,51,10398
04-08-1808,53,23,85,02,86,14,67,44,98Ăn 53,02,85,14,08,23,86353
03-08-1892,79,64,20,50,49,15,66,33,72Ăn 49,66,92,20,50,79,15,72,64,33399
02-08-1873,96,89,02,44,67,69,20,22,68Ăn 02,22,96,73,67,69,68,44,20,89399
01-08-1867,42,99,14,47,49,09,84,73,03Ăn 09,47,42,67,99,14,49375
31-07-1883,66,32,42,74,26,03,16,92,61Ăn 32,03,66,92,26,74,16,83,42,61378
30-07-1892,44,43,80,41,84,22,86,95,66Ăn 84,41,80,22,92,43,44339
29-07-1817,02,84,57,92,95,82,33,04,50Ăn 92,17,02,84,33,82,95,57395
28-07-1864,11,41,57,23,59,72,73,62,10Ăn 72,64,57,11,23,41,59,62,73380
27-07-1837,91,12,96,80,77,54,76,67,18Ăn 80,76,96,77,37,91,12,54390
26-07-1805,15,60,95,71,54,28,85,20,48Ăn 15,95,60,71,54,05,85,20,28353
25-07-1841,91,64,18,99,88,77,66,14,02Ăn 41,66,14,91,88,77,99,18,64389
24-07-1844,08,19,81,40,62,23,82,35,98Ăn 82,23,19,62,40,44,08,81384
23-07-1803,49,76,27,68,56,02,88,60,96Ăn 68,56,27,02,76,03,49377
22-07-1869,64,89,55,81,93,99,68,61,27Ăn 81,68,27,61,55,64,89,93,69,99383
21-07-1868,85,47,40,57,43,26,70,38,17Ăn 68,85,17,38,57,26,70,40,43,47382
20-07-1847,24,53,78,26,14,99,19,91,40Ăn 53,26,24,47,91,19,14,78,99361
19-07-1828,15,97,07,24,51,29,17,18,96Ăn 17,51,07,24,29,96,97,28,15,18330