10 Con Lô Siêu Chuẩn MB: 800.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn lô 10 con Kết quả Theo
15-10-1870,19,22,96,77,54,37,35,86,87Ăn 19,35,37,70,77,54,96,22398
14-10-1879,26,46,47,28,76,62,64,30,14Ăn 28,64,62,30,26,46,79,76,47342
13-10-1814,90,04,97,29,42,07,01,20,12Ăn 29,42,01,14,04,97,07,90387
12-10-1848,44,63,10,45,56,78,27,37,60Ăn 10,56,48,44,37,60,27,45,78,63399
11-10-1839,96,49,05,12,74,18,77,13,72Ăn 05,96,72,39,77,13,49,12,18,74376
10-10-1805,80,62,08,59,53,65,64,38,91Ăn 08,64,62,59,05,53,80,65398
09-10-1886,28,56,11,83,23,48,33,16,35Ăn 35,16,28,33,56,11,23,48,86,83392
08-10-1803,30,00,22,25,72,18,44,95,50Ăn 00,22,25,18,72,30,03,44347
07-10-1858,47,55,96,65,52,86,70,98,72Ăn 55,65,47,52,70,86,98,96,58386
06-10-1815,43,37,93,84,72,29,73,98,19Ăn 15,73,43,37,84,72,93,29399
05-10-1809,08,26,02,80,81,34,68,35,94Ăn 26,02,34,68,81,80,08,35,09389
04-10-1866,87,34,12,35,52,13,72,47,14Ăn 34,13,52,47,87,35,14,12,66,72357
03-10-1879,92,34,85,86,13,22,31,49,12Ăn 86,79,34,22,85,31,92,13396
02-10-1821,53,12,06,41,44,74,71,35,81Ăn 44,06,74,12,21,53,41383
01-10-1836,16,30,60,98,93,62,47,95,41Ăn 60,41,30,95,62,16,93,47,98,36379
30-09-1855,99,47,80,70,08,60,36,42,30Ăn 55,60,47,36,42,30,99,80,08,70343
29-09-1836,30,99,43,53,60,62,85,48,96Ăn 30,36,43,53,85,62,60,99392
28-09-1857,56,85,34,68,92,20,07,58,77Ăn 56,34,92,57,85,07,20,58,68333
27-09-1853,26,70,80,84,10,08,60,17,11Ăn 26,10,08,80,84,70,53361
26-09-1882,08,84,56,78,69,91,63,42,21Ăn 69,21,63,08,78,42,56,82,91,84371
25-09-1847,34,49,54,76,70,08,69,93,32Ăn 54,70,47,34,49,69,08,76355
24-09-1842,25,69,61,87,63,01,86,57,10Ăn 69,63,01,86,87,61,42,25398
23-09-1841,51,22,85,24,07,90,08,01,58Trượt366
22-09-1870,06,97,83,90,77,36,78,69,22Ăn 78,90,69,97,36,06,70,83,77354
21-09-1890,12,52,17,59,49,84,41,02,44Ăn 59,02,84,90,12,49,52,17,41331
20-09-1841,36,89,68,26,96,82,39,33,40Ăn 96,82,36,89,39,68,26,41370
19-09-1877,57,53,49,62,83,08,94,93,88Ăn 77,08,83,49,57,53,62356
18-09-1855,38,26,37,34,32,17,20,79,03Ăn 20,38,37,32,17,26,55,34380
17-09-1887,76,99,43,00,54,40,52,68,73Ăn 43,54,40,99,76,87,00344
16-09-1863,61,82,22,83,23,15,29,87,28Ăn 63,29,23,83,61,15,22,87,82382
15-09-1832,70,56,60,88,17,01,10,03,57Ăn 70,32,01,10,56,60,88,17356
14-09-1812,39,23,10,64,04,16,03,59,29Ăn 04,12,16,39,10,64,23363
13-09-1823,01,85,78,20,36,82,93,86,15Ăn 20,23,78,36,82,85,01330