8 Con Lô Siêu Chuẩn MB: 700.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn lô 8 con Kết quả Theo
15-10-1812,77,45,96,19,14,55,67Ăn 19,45,55,12,77,14,96356
14-10-1803,46,57,26,51,64,76,99Ăn 64,51,99,26,46,03,57,76335
13-10-1800,97,81,03,42,69,56,19Ăn 00,69,42,81,03,97367
12-10-1868,37,99,44,87,32,43,42Ăn 44,37,68,32,87,99,43389
11-10-1876,19,43,49,32,79,07,89Ăn 76,32,07,89,49,79,19,43336
10-10-1832,88,77,06,35,70,92,33Trượt392
09-10-1856,99,31,30,33,76,28,77Ăn 99,28,31,33,30,56,76350
08-10-1843,72,30,18,20,03,51,68Ăn 18,72,30,03,20,43397
07-10-1821,55,58,87,95,96,57,73Ăn 21,55,87,95,96,58384
06-10-1886,41,50,43,37,15,71,44Ăn 15,41,43,50,37,86334
05-10-1869,52,47,34,12,38,90,31Ăn 34,69,47,52,12,38381
04-10-1834,97,01,66,75,67,77,92Ăn 34,67,01,97,75,66,77390
03-10-1831,22,62,34,57,37,87,88Ăn 37,34,22,57,62,31378
02-10-1855,41,56,75,34,53,31,11Ăn 56,53,41,34,75,55396
01-10-1895,81,93,16,40,30,60,22Ăn 40,60,30,95,16,93,81,22362
30-09-1835,97,70,29,67,72,66,89Ăn 35,67,72,29,97,70368
29-09-1860,33,53,43,36,85,08,62Ăn 36,43,53,85,62,60,08,33372
28-09-1815,80,97,56,66,11,84,72Ăn 56,15,97,11,80,66370
27-09-1866,37,16,42,84,90,61,41Ăn 42,37,66,84,90,16366
26-09-1808,42,38,81,51,85,03,79Ăn 38,51,08,42,81,85333
25-09-1850,45,11,01,25,04,55,70Ăn 45,25,70,11,55,04,50,01332
24-09-1867,96,86,01,32,44,21,65Ăn 01,86,32,44,67,96344
23-09-1891,20,46,65,69,79,17,42Ăn 65,79,69,20,91,46,17345
22-09-1810,18,06,56,75,57,48,97Ăn 48,97,18,06,57,10,75,56377
21-09-1823,00,84,21,48,41,52,38Ăn 21,84,48,52,41,00,23394
20-09-1868,89,32,75,82,88,48,98Ăn 82,89,32,75,88,68391
19-09-1881,30,13,77,17,51,49,28Ăn 77,17,13,51,81,49,30365
18-09-1896,97,20,32,63,37,00,10Ăn 20,37,63,10,32,00,97,96352
17-09-1872,87,94,76,40,18,44,34Ăn 94,34,40,18,72,44,76,87358
16-09-1845,22,42,75,72,26,82,68Ăn 42,22,26,72,45,75,82331
15-09-1810,60,80,70,18,23,42,03Ăn 70,80,23,18,10,60385
14-09-1863,28,04,17,88,33,31,16Ăn 88,04,16,31,17,28,63,33337
13-09-1812,69,20,79,35,36,42,65Ăn 35,20,79,12,69,42,36351