8 Con Lô Siêu Chuẩn MB: 700.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn lô 8 con Kết quả Theo
20-08-1876,95,69,53,64,59,85,68Ăn 64,59,76,69,85,95,53356
19-08-1837,19,84,01,53,63,65,82Ăn 19,53,84,37,01,65,63349
18-08-1883,02,30,88,98,51,58,01Ăn 30,88385
17-08-1801,36,55,31,25,60,27,74Ăn 27,31,36,60,55,25,01,74391
16-08-1888,51,64,48,89,54,59,25Ăn 89,48,54,51,88,64351
15-08-1828,53,62,84,91,46,54,77Ăn 62,28,46,77,53,54,91,84332
14-08-1873,41,10,98,81,22,80,16Ăn 22,10,98,73,80,81,41371
13-08-1806,86,38,02,01,49,29,84Ăn 49,06,84,29,86,02,01,38358
12-08-1845,96,94,77,33,95,37,73Ăn 77,95,45,96,94,33390
11-08-1881,04,28,23,45,66,75,10Ăn 45,81,66,04,28,75,23332
10-08-1846,04,53,17,91,35,93,70Ăn 17,46,04,35,53,91345
09-08-1844,37,95,88,25,83,12,26Ăn 25,37,83,44,88,95,12365
08-08-1874,00,61,04,36,52,63,65Ăn 00,52,65,63,74,61,04,36330
07-08-1833,23,77,84,58,69,74,19Ăn 23,33,69,84,58,77336
06-08-1819,18,91,83,99,88,40,26Ăn 18,40,83,91,19,99,88386
05-08-1802,29,58,66,20,48,33,12Ăn 58,48,66,29,33,02,20352
04-08-1898,57,94,49,19,28,03,29Trượt360
03-08-1880,92,49,64,16,50,86,15Ăn 86,49,92,50,16,15,64,80384
02-08-1888,08,56,38,40,02,99,95Ăn 38,02,88,99,56,08,40364
01-08-1834,59,12,78,18,11,39,85Ăn 11391
31-07-1874,59,18,53,63,33,89,16Ăn 74,16379
30-07-1822,85,80,43,98,54,97,42Ăn 97,80,22,54,43,85,98369
29-07-1805,47,59,61,20,17,85,06Ăn 17,20,61,59,47,05398
28-07-1867,33,57,62,02,41,73,36Ăn 33,57,67,41,62,73,02370
27-07-1893,79,54,37,96,64,48,86Ăn 96,48,37,54,93,64,79336
26-07-1854,95,85,60,50,71,58,19Ăn 95,19,58,60,71,54,85,50361
25-07-1899,62,34,35,72,07,73,88Ăn 62,07,72,73,88,99,34,35399
24-07-1862,86,67,41,87,75,96,65Ăn 67,75,86,62,41,87,96349
23-07-1872,76,27,56,03,54,38,52Ăn 54,56,27,72,76,03375
22-07-1868,93,64,89,92,67,81,30Ăn 92,81,68,64,89,93,67394
21-07-1809,60,31,42,71,12,14,05Ăn 60,09,12,71,14,31,42391
20-07-1839,78,92,31,47,62,32,94Ăn 92,62,47,31,78,39351
19-07-1815,24,74,06,07,28,01,85Ăn 07,24,06,28,15,74330