Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :19-06-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
19-06-19
18-06-1919Trúng474
17-06-1954Trúng443
16-06-1921Trúng415
15-06-1913Trúng454
14-06-1993Trúng426
13-06-1985Trúng443
12-06-1956Trúng439
11-06-1943Trượt473
10-06-1986Trúng440
09-06-1963Trượt495
08-06-1901Trúng400
07-06-1910Trúng489
06-06-1981Trúng456
05-06-1989Trượt417
04-06-1951Trúng455
03-06-1945Trúng491
02-06-1904Trúng465
01-06-1963Trúng429
31-05-1900Trượt407
30-05-1983Trúng447
29-05-1957Trúng437
28-05-1934Trúng408
27-05-1926Trúng401
26-05-1992Trúng467
25-05-1962Trúng424
24-05-1918Trúng437
23-05-1915Trượt421
22-05-1900Trúng428
21-05-1959Trúng480
20-05-1981Trúng411
19-05-1990Trượt493
18-05-1942Trượt447
17-05-1997Trượt489