Bạch Thủ Lô Kép MB: 400.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bạch thủ lô kép Kết quả Theo
17-01-1955Trúng285
16-01-1988Trượt268
15-01-1922Trúng247
14-01-1999Trúng265
13-01-1911Trúng296
12-01-1911Trúng238
11-01-1999Trúng264
10-01-1966Trượt281
09-01-1977Trúng255
08-01-1999Trúng248
07-01-1966Trúng234
06-01-1922Trượt260
05-01-1922Trúng281
04-01-1900Trúng284
03-01-1900Trượt276
02-01-1977Trúng243
01-01-1966Trúng240
31-12-1866Trúng274
30-12-1822Trúng249
29-12-1855Trúng289
28-12-1899Trượt251
27-12-1866Trượt295
26-12-1822Trúng236
25-12-1844Trượt269
24-12-1899Trúng260
23-12-1822Trúng236
22-12-1811Trúng266
21-12-1811Trúng262
20-12-1822Trúng274
19-12-1899Trúng251
18-12-1877Trúng231
17-12-1888Trượt281
16-12-1800Trúng239