Đề đầu đuôi Miền Bắc Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
17-01-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt288
16-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề272
15-01-19Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt292
14-01-19Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5271
13-01-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3272
12-01-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2276
11-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1282
10-01-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt279
09-01-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9274
08-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8277
07-01-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9273
06-01-19Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9262
05-01-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2258
04-01-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7299
03-01-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2285
02-01-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8255
01-01-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề284
31-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề262
30-12-18Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5261
29-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề299
28-12-18Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề256
27-12-18Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9287
26-12-18Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề267
25-12-18Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5260
24-12-18Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt265
23-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3282
22-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1262
21-12-18Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7277
20-12-18Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề258
19-12-18Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề254
18-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề289
17-12-18Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5273
16-12-18Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1251