Lô Xiên 4 Víp MB: 1.000.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
17-01-1955,21,16,15Trúng124
16-01-1931,50,03,07Trúng135
15-01-1969,89,74,48Trượt169
14-01-1934,16,84,67Trúng158
13-01-1915,03,12,32Trúng133
12-01-1973,48,66,04Trúng133
11-01-1941,35,00,49Trúng132
10-01-1913,04,40,59Trúng126
09-01-1905,10,60,97Trúng155
08-01-1936,80,23,35Trúng167
07-01-1909,37,68,62Trúng141
06-01-1964,89,83,51Trượt154
05-01-1949,69,59,02Trượt147
04-01-1918,06,36,25Trúng163
03-01-1994,93,31,22Trúng154
02-01-1909,61,18,55Trượt125
01-01-1923,27,14,82Trượt144
31-12-1872,50,39,84Trượt137
30-12-1862,44,46,18Trượt136
29-12-1835,90,70,24Trượt123
28-12-1837,45,84,04Trượt131
27-12-1834,68,21,26Trúng146
26-12-1853,49,78,44Trượt134
25-12-1824,91,23,09Trượt142
24-12-1885,94,03,71Trượt158
23-12-1891,93,72,59Trúng126
22-12-1865,42,48,92Trúng146
21-12-1867,84,63,11Trúng122
20-12-1807,70,25,66Trúng128
19-12-1849,58,80,73Trúng151
18-12-1878,21,92,64Trúng131
17-12-1830,78,82,79Trúng144
16-12-1800,96,98,75Trúng140