Lô Xiên 4 Víp MB: 700.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :18-07-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
18-07-19
17-07-1940,73,08,09Trúng151
16-07-1981,45,90,35Trúng149
15-07-1930,23,75,06Trúng165
14-07-1902,46,04,55Trúng129
13-07-1971,97,55,83Trúng128
12-07-1925,81,18,62Trượt153
11-07-1911,51,27,65Trượt127
10-07-1929,58,92,55Trúng142
09-07-1907,73,32,82Trúng167
08-07-1952,25,02,01Trúng124
07-07-1926,82,39,50Trúng156
06-07-1968,19,25,60Trúng145
05-07-1972,35,60,11Trượt169
04-07-1953,95,88,47Trúng165
03-07-1987,56,66,46Trúng154
02-07-1958,79,95,88Trúng151
01-07-1984,09,40,78Trúng131
30-06-1926,21,68,06Trượt166
29-06-1999,93,37,92Trúng131
28-06-1970,43,97,27Trượt166
27-06-1926,23,75,76Trúng138
26-06-1942,37,99,87Trúng132
25-06-1945,00,95,06Trượt136
24-06-1973,32,55,62Trượt138
23-06-1915,07,21,19Trúng122
22-06-1954,96,16,98Trúng167
21-06-1928,27,35,68Trượt130
20-06-1949,29,58,16Trúng146
19-06-1979,53,78,55Trúng131
18-06-1979,19,40,62Trúng125
17-06-1909,97,54,08Trúng148
16-06-1957,04,83,12Trượt134
15-06-1933,05,08,42Trúng140