Song Thủ Đề Siêu Chuẩn MB: 500.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Song thủ đề Kết quả Theo
20-08-1857,42Ăn đề 57293
19-08-1819,88Ăn đề 19271
18-08-1877,72Ăn đề 77297
17-08-1817,82Trượt295
16-08-1812,87Ăn đề 87241
15-08-1819,33Trượt231
14-08-1886,28Ăn đề 86273
13-08-1850,49Ăn đề 49278
12-08-1860,31Trượt278
11-08-1857,60Ăn đề 60247
10-08-1847,81Ăn đề 81285
09-08-1817,14Ăn đề 17242
08-08-1877,66Trượt236
07-08-1861,81Trượt241
06-08-1814,85Ăn đề 14277
05-08-1856,73Trượt248
04-08-1898,99Trượt298
03-08-1844,62Trượt253
02-08-1868,69Trượt244
01-08-1849,44Trượt270
31-07-1861,43Trượt297
30-07-1812,73Trượt256
29-07-1822,47Trượt249
28-07-1882,21Trượt279
27-07-1870,31Ăn đề 31292
26-07-1898,92Trượt292
25-07-1876,41Ăn đề 41289
24-07-1891,70Ăn đề 70293
23-07-1870,86Ăn đề 86259
22-07-1852,92Ăn đề 92236
21-07-1868,43Ăn đề 68240
20-07-1888,40Trượt266
19-07-1898,17Ăn đề 17291