Song Thủ Lô Kép MB: 400.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Song thủ lô kép Kết quả Theo
15-10-1800,11Ăn lô 11198
14-10-1822,00Trượt197
13-10-1800,11Ăn lô 00147
12-10-1800,11Trượt163
11-10-1844,00Trượt192
10-10-1844,00Ăn lô 44104
09-10-1899,33Ăn lô 99,33177
08-10-1855,00Ăn lô 00120
07-10-1811,00Ăn lô 11197
06-10-1811,22Ăn lô 11163
05-10-1833,77Ăn lô 33153
04-10-1811,66Ăn lô 11,66162
03-10-1822,00Ăn lô 22199
02-10-1844,55Ăn lô 44,55134
01-10-1844,22Ăn lô 44,22131
30-09-1855,99Ăn lô 55,99156
29-09-1899,00Ăn lô 00,99136
28-09-1811,66Ăn lô 11,66158
27-09-1855,00Trượt121
26-09-1844,00Trượt118
25-09-1811,55Ăn lô 11,55119
24-09-1844,22Ăn lô 44140
23-09-1844,99Ăn lô 44176
22-09-1833,00Trượt162
21-09-1800,11Ăn lô 00177
20-09-1822,00Trượt140
19-09-1877,44Ăn lô 77140
18-09-1822,00Ăn lô 00105
17-09-1822,00Ăn lô 00135
16-09-1877,00Ăn lô 77183
15-09-1877,88Ăn lô 77,88167
14-09-1888,33Ăn lô 88,33105
13-09-1855,44Ăn lô 55133