Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: 35,
An Giang: 53,
Bình Thuận: 85
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
324
16-01-19Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 35,
Sóc Trăng: 28
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
340
15-01-19Bến Tre: 76,
Vũng Tàu: 16,
Bạc Liêu: 93
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
369
14-01-19TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 19,
Cà Mau: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
353
13-01-19Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 23
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
345
12-01-19TP HCM: 40,
Long An: 44,
Bình Phước: 38,
Hậu Giang: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
339
11-01-19Vĩnh Long: 23,
Bình Dương: 23,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
352
10-01-19Tây Ninh: 48,
An Giang: 45,
Bình Thuận: 81
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
361
09-01-19Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 48,
Sóc Trăng: 70
Trúng Đồng Nai346
08-01-19Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 58,
Bạc Liêu: 17
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
339
07-01-19TP HCM: 23,
Đồng Tháp: 43,
Cà Mau: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
356
06-01-19Tiền Giang: 70,
Kiên Giang: 46,
Đà Lạt: 50
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
375
05-01-19TP HCM: 54,
Long An: 69,
Bình Phước: 37,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
335
04-01-19Vĩnh Long: 78,
Bình Dương: 89,
Trà Vinh: 49
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
380
03-01-19Tây Ninh: 07,
An Giang: 53,
Bình Thuận: 93
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336
02-01-19Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 76,
Sóc Trăng: 06
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
362
01-01-19Bến Tre: 52,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 46
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
339
31-12-18TP HCM: 76,
Đồng Tháp: 14,
Cà Mau: 30
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
362
30-12-18Tiền Giang: 69,
Kiên Giang: 28,
Đà Lạt: 97
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
330
29-12-18TP HCM: 45,
Long An: 60,
Bình Phước: 42,
Hậu Giang: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Long An
367
28-12-18Vĩnh Long: 69,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 25
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
372
27-12-18Tây Ninh: 02,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 26
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
329
26-12-18Đồng Nai: 89,
Cần Thơ: 16,
Sóc Trăng: 21
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
353
25-12-18Bến Tre: 54,
Vũng Tàu: 36,
Bạc Liêu: 64
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
359
24-12-18TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 24,
Cà Mau: 05
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
359
23-12-18Tiền Giang: 96,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 70
Trúng Tiền Giang357
22-12-18TP HCM: 98,
Long An: 01,
Bình Phước: 56,
Hậu Giang: 51
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
331
21-12-18Vĩnh Long: 40,
Bình Dương: 10,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
381
20-12-18Tây Ninh: 29,
An Giang: 32,
Bình Thuận: 13
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
355
19-12-18Đồng Nai: 38,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 55
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
367
18-12-18Bến Tre: 42,
Vũng Tàu: 01,
Bạc Liêu: 28
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
358