Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
15-10-18TP HCM: 504,144,
Đồng Tháp: 869,793,
Cà Mau: 835,074
Trúng 504 TP HCM,
Trúng 869 Đồng Tháp,
Trúng 835 Cà Mau
766
14-10-18Tiền Giang: 388,184,
Kiên Giang: 917,598,
Đà Lạt: 179,415
Trúng 388 Tiền Giang,
Trúng 917 Kiên Giang,
Trúng 179 Đà Lạt
464
13-10-18TP HCM: 841,357,
Long An: 096,809,
Bình Phước: 489,296,
Hậu Giang: 002,575
Trúng 096 Long An,
Trúng 489 Bình Phước
533
12-10-18Vĩnh Long: 473,520,
Bình Dương: 123,522,
Trà Vinh: 968,776
Trúng 473 Vĩnh Long,
Trúng 968 Trà Vinh
907
11-10-18Tây Ninh: 948,956,
An Giang: 041,475,
Bình Thuận: 685,526
Trúng 948 Tây Ninh,
Trúng 041 An Giang,
Trúng 685 Bình Thuận
326
10-10-18Đồng Nai: 645,167,
Cần Thơ: 390,732,
Sóc Trăng: 901,804
Trúng 645 Đồng Nai,
Trúng 390 Cần Thơ,
Trúng 901 Sóc Trăng
722
09-10-18Bến Tre: 979,629,
Vũng Tàu: 692,359,
Bạc Liêu: 556,875
Trúng 979 Bến Tre,
Trúng 556 Bạc Liêu
421
08-10-18TP HCM: 576,997,
Đồng Tháp: 574,153,
Cà Mau: 037,677
Trúng 574 Đồng Tháp,
Trúng 037 Cà Mau
476
07-10-18Tiền Giang: 274,825,
Kiên Giang: 600,258,
Đà Lạt: 562,320
Trúng 600 Kiên Giang,
Trúng 562 Đà Lạt
664
06-10-18TP HCM: 811,838,
Long An: 961,014,
Bình Phước: 049,643,
Hậu Giang: 090,711
Trúng 811 TP HCM,
Trúng 961 Long An,
Trúng 049 Bình Phước,
Trúng 090 Hậu Giang
625
05-10-18Vĩnh Long: 360,006,
Bình Dương: 784,412,
Trà Vinh: 936,308
Trúng 360 Vĩnh Long,
Trúng 784 Bình Dương
577
04-10-18Tây Ninh: 093,344,
An Giang: 408,864,
Bình Thuận: 026,254
Trúng 093 Tây Ninh,
Trúng 408 An Giang,
Trúng 026 Bình Thuận
439
03-10-18Đồng Nai: 833,040,
Cần Thơ: 904,636,
Sóc Trăng: 539,291
Trúng 833 Đồng Nai,
Trúng 904 Cần Thơ
508
02-10-18Bến Tre: 058,550,
Vũng Tàu: 515,674,
Bạc Liêu: 383,283
Trúng 058 Bến Tre,
Trúng 515 Vũng Tàu
674
01-10-18TP HCM: 574,490,
Đồng Tháp: 205,242,
Cà Mau: 554,527
Trúng 205 Đồng Tháp,
Trúng 554 Cà Mau
615
30-09-18Tiền Giang: 516,735,
Kiên Giang: 624,446,
Đà Lạt: 140,363
Trúng 516 Tiền Giang,
Trúng 140 Đà Lạt
547
29-09-18TP HCM: 013,355,
Long An: 299,590,
Bình Phước: 218,888,
Hậu Giang: 788,602
Trúng 013 TP HCM,
Trúng 299 Long An,
Trúng 788 Hậu Giang
630
28-09-18Vĩnh Long: 395,781,
Bình Dương: 472,707,
Trà Vinh: 573,998
Trúng 395 Vĩnh Long,
Trúng 472 Bình Dương,
Trúng 573 Trà Vinh
763
27-09-18Tây Ninh: 896,649,
An Giang: 996,443,
Bình Thuận: 607,823
Trúng 896 Tây Ninh,
Trúng 996 An Giang
518
26-09-18Đồng Nai: 777,239,
Cần Thơ: 764,243,
Sóc Trăng: 191,612
Trúng 764 Cần Thơ,
Trúng 191 Sóc Trăng
455
25-09-18Bến Tre: 614,238,
Vũng Tàu: 412,072,
Bạc Liêu: 220,157
Trúng 614 Bến Tre,
Trúng 412 Vũng Tàu,
Trúng 220 Bạc Liêu
799
24-09-18TP HCM: 665,530,
Đồng Tháp: 767,922,
Cà Mau: 249,844
Trúng 665 TP HCM,
Trúng 249 Cà Mau
521
23-09-18Tiền Giang: 427,578,
Kiên Giang: 349,605,
Đà Lạt: 840,446
Trúng 427 Tiền Giang,
Trúng 349 Kiên Giang,
Trúng 840 Đà Lạt
559
22-09-18TP HCM: 159,024,
Long An: 093,413,
Bình Phước: 369,628,
Hậu Giang: 644,944
Trúng 159 TP HCM,
Trúng 093 Long An,
Trúng 369 Bình Phước
525
21-09-18Vĩnh Long: 895,512,
Bình Dương: 218,654,
Trà Vinh: 794,973
Trúng 895 Vĩnh Long,
Trúng 794 Trà Vinh
652
20-09-18Tây Ninh: 285,095,
An Giang: 816,462,
Bình Thuận: 155,986
Trúng 285 Tây Ninh,
Trúng 816 An Giang,
Trúng 155 Bình Thuận
366
19-09-18Đồng Nai: 077,287,
Cần Thơ: 934,823,
Sóc Trăng: 231,344
Trúng 077 Đồng Nai,
Trúng 934 Cần Thơ,
Trúng 231 Sóc Trăng
625
18-09-18Bến Tre: 740,857,
Vũng Tàu: 649,674,
Bạc Liêu: 624,600
Trúng 740 Bến Tre,
Trúng 649 Vũng Tàu
651
17-09-18TP HCM: 447,549,
Đồng Tháp: 679,451,
Cà Mau: 517,573
Trúng 447 TP HCM,
Trúng 679 Đồng Tháp,
Trúng 517 Cà Mau
494
16-09-18Tiền Giang: 927,571,
Kiên Giang: 176,912,
Đà Lạt: 645,657
Trúng 927 Tiền Giang,
Trúng 176 Kiên Giang
744
15-09-18TP HCM: 722,116,
Long An: 668,483,
Bình Phước: 373,622,
Hậu Giang: 398,253
Trúng 722 TP HCM,
Trúng 668 Long An,
Trúng 373 Bình Phước,
Trúng 398 Hậu Giang
642