Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: 926,824,
An Giang: 694,363,
Bình Thuận: 444,945
Trúng 926 Tây Ninh,
Trúng 694 An Giang,
Trúng 444 Bình Thuận
501
16-01-19Đồng Nai: 282,428,
Cần Thơ: 296,854,
Sóc Trăng: 713,020
Trúng 282 Đồng Nai,
Trúng 296 Cần Thơ,
Trúng 713 Sóc Trăng
641
15-01-19Bến Tre: 854,152,
Vũng Tàu: 132,408,
Bạc Liêu: 217,189
Trúng 854 Bến Tre,
Trúng 132 Vũng Tàu,
Trúng 217 Bạc Liêu
335
14-01-19TP HCM: 420,483,
Đồng Tháp: 561,545,
Cà Mau: 718,229
Trúng 420 TP HCM,
Trúng 561 Đồng Tháp,
Trúng 718 Cà Mau
480
13-01-19Tiền Giang: 263,430,
Kiên Giang: 328,275,
Đà Lạt: 807,273
Trúng 263 Tiền Giang,
Trúng 328 Kiên Giang
710
12-01-19TP HCM: 358,150,
Long An: 277,777,
Bình Phước: 059,740,
Hậu Giang: 531,096
Trúng 358 TP HCM,
Trúng 059 Bình Phước,
Trúng 531 Hậu Giang
605
11-01-19Vĩnh Long: 299,665,
Bình Dương: 753,539,
Trà Vinh: 650,866
Trúng 299 Vĩnh Long,
Trúng 753 Bình Dương,
Trúng 650 Trà Vinh
395
10-01-19Tây Ninh: 939,467,
An Giang: 373,844,
Bình Thuận: 226,499
Trúng 939 Tây Ninh,
Trúng 373 An Giang
530
09-01-19Đồng Nai: 051,190,
Cần Thơ: 881,839,
Sóc Trăng: 075,035
Trúng 051 Đồng Nai,
Trúng 881 Cần Thơ,
Trúng 075 Sóc Trăng
401
08-01-19Bến Tre: 776,036,
Vũng Tàu: 222,426,
Bạc Liêu: 875,608
Trúng 776 Bến Tre,
Trúng 222 Vũng Tàu,
Trúng 875 Bạc Liêu
654
07-01-19TP HCM: 781,650,
Đồng Tháp: 676,646,
Cà Mau: 843,215
Trúng 781 TP HCM,
Trúng 676 Đồng Tháp,
Trúng 843 Cà Mau
453
06-01-19Tiền Giang: 583,688,
Kiên Giang: 899,768,
Đà Lạt: 053,971
Trúng 583 Tiền Giang,
Trúng 899 Kiên Giang,
Trúng 053 Đà Lạt
492
05-01-19TP HCM: 507,291,
Long An: 523,001,
Bình Phước: 195,321,
Hậu Giang: 311,773
Trúng 507 TP HCM,
Trúng 523 Long An,
Trúng 195 Bình Phước,
Trúng 311 Hậu Giang
648
04-01-19Vĩnh Long: 760,239,
Bình Dương: 002,376,
Trà Vinh: 547,306
Trúng 760 Vĩnh Long,
Trúng 002 Bình Dương,
Trúng 547 Trà Vinh
382
03-01-19Tây Ninh: 818,749,
An Giang: 353,734,
Bình Thuận: 804,509
Trúng 818 Tây Ninh,
Trúng 353 An Giang,
Trúng 804 Bình Thuận
601
02-01-19Đồng Nai: 463,476,
Cần Thơ: 568,255,
Sóc Trăng: 046,886
Trúng 463 Đồng Nai,
Trúng 568 Cần Thơ,
Trúng 046 Sóc Trăng
320
01-01-19Bến Tre: 999,821,
Vũng Tàu: 023,742,
Bạc Liêu: 886,689
Trúng 999 Bến Tre,
Trúng 023 Vũng Tàu
673
31-12-18TP HCM: 766,898,
Đồng Tháp: 006,311,
Cà Mau: 260,754
Trúng 766 TP HCM,
Trúng 006 Đồng Tháp,
Trúng 260 Cà Mau
733
30-12-18Tiền Giang: 470,331,
Kiên Giang: 916,770,
Đà Lạt: 923,519
Trúng 470 Tiền Giang,
Trúng 916 Kiên Giang,
Trúng 923 Đà Lạt
464
29-12-18TP HCM: 596,576,
Long An: 775,742,
Bình Phước: 982,661,
Hậu Giang: 831,361
Trúng 596 TP HCM,
Trúng 775 Long An,
Trúng 982 Bình Phước,
Trúng 831 Hậu Giang
682
28-12-18Vĩnh Long: 303,021,
Bình Dương: 490,751,
Trà Vinh: 134,957
Trúng 303 Vĩnh Long,
Trúng 490 Bình Dương,
Trúng 134 Trà Vinh
594
27-12-18Tây Ninh: 156,246,
An Giang: 834,858,
Bình Thuận: 020,068
Trúng 156 Tây Ninh,
Trúng 834 An Giang
699
26-12-18Đồng Nai: 127,554,
Cần Thơ: 825,136,
Sóc Trăng: 305,241
Trúng 127 Đồng Nai,
Trúng 825 Cần Thơ,
Trúng 305 Sóc Trăng
716
25-12-18Bến Tre: 029,963,
Vũng Tàu: 605,494,
Bạc Liêu: 702,441
Trúng 029 Bến Tre,
Trúng 605 Vũng Tàu
595
24-12-18TP HCM: 800,596,
Đồng Tháp: 631,921,
Cà Mau: 173,297
Trúng 800 TP HCM,
Trúng 631 Đồng Tháp,
Trúng 173 Cà Mau
719
23-12-18Tiền Giang: 338,834,
Kiên Giang: 692,931,
Đà Lạt: 645,959
Trúng 338 Tiền Giang,
Trúng 692 Kiên Giang
687
22-12-18TP HCM: 169,700,
Long An: 234,747,
Bình Phước: 561,726,
Hậu Giang: 768,986
Trúng 169 TP HCM,
Trúng 561 Bình Phước,
Trúng 768 Hậu Giang
511
21-12-18Vĩnh Long: 106,127,
Bình Dương: 840,313,
Trà Vinh: 088,998
Trúng 106 Vĩnh Long,
Trúng 840 Bình Dương,
Trúng 088 Trà Vinh
625
20-12-18Tây Ninh: 118,422,
An Giang: 664,171,
Bình Thuận: 949,465
Trúng 118 Tây Ninh,
Trúng 949 Bình Thuận
773
19-12-18Đồng Nai: 496,323,
Cần Thơ: 386,379,
Sóc Trăng: 779,435
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 386 Cần Thơ,
Trúng 779 Sóc Trăng
514
18-12-18Bến Tre: 794,286,
Vũng Tàu: 424,371,
Bạc Liêu: 845,180
Trúng 794 Bến Tre,
Trúng 845 Bạc Liêu
631