Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận256
16-01-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
270
15-01-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
242
14-01-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
289
13-01-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
209
12-01-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 9 Long An,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
234
11-01-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 3 Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
222
10-01-19Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
245
09-01-19Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng231
08-01-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 7 Bạc Liêu
243
07-01-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đầu 4 Cà Mau
252
06-01-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đuôi 3 Đà Lạt
248
05-01-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
255
04-01-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
276
03-01-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
218
02-01-19Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
266
01-01-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
268
31-12-18TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
231
30-12-18Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang
262
29-12-18TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 8 Bình Phước
275
28-12-18Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 3 Trà Vinh
237
27-12-18Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
257
26-12-18Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai271
25-12-18Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
265
24-12-18TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
283
23-12-18Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 9 Kiên Giang,
Trúng đuôi 3 Đà Lạt
257
22-12-18TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đầu 1 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
272
21-12-18Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
256
20-12-18Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Tây Ninh233
19-12-18Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
274
18-12-18Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
234