Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu Chuẩn: 600.000 VNĐ

Chuyên gia soi cầu ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
265
16-01-19Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
253
15-01-19Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 1 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
261
14-01-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
251
13-01-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 5 Đà Lạt
236
12-01-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
246
11-01-19Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
246
10-01-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Tây Ninh285
09-01-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 7 Sóc Trăng
222
08-01-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
216
07-01-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 5 Cà Mau
250
06-01-19Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang
244
05-01-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước
247
04-01-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
213
03-01-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
260
02-01-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 4 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
263
01-01-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
273
31-12-18TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 5 Cà Mau
260
30-12-18Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
250
29-12-18TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 0 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
237
28-12-18Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
259
27-12-18Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
244
26-12-18Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
284
25-12-18Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
246
24-12-18TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
239
23-12-18Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Đà Lạt
274
22-12-18TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
230
21-12-18Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
254
20-12-18Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
251
19-12-18Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
257
18-12-18Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đầu 1 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
246