Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 1.000.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: 26,
An Giang: 94,
Bình Thuận: 44
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
239
16-01-19Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 96,
Sóc Trăng: 13
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
257
15-01-19Bến Tre: 54,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 17
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
236
14-01-19TP HCM: 20,
Đồng Tháp: 61,
Cà Mau: 18
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
244
13-01-19Tiền Giang: 63,
Kiên Giang: 28,
Đà Lạt: 36
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
12-01-19TP HCM: 58,
Long An: 90,
Bình Phước: 59,
Hậu Giang: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
224
11-01-19Vĩnh Long: 99,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 50
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
266
10-01-19Tây Ninh: 39,
An Giang: 73,
Bình Thuận: 42
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
09-01-19Đồng Nai: 51,
Cần Thơ: 81,
Sóc Trăng: 75
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
286
08-01-19Bến Tre: 76,
Vũng Tàu: 22,
Bạc Liêu: 75
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
249
07-01-19TP HCM: 81,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
251
06-01-19Tiền Giang: 83,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
231
05-01-19TP HCM: 07,
Long An: 23,
Bình Phước: 95,
Hậu Giang: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
266
04-01-19Vĩnh Long: 60,
Bình Dương: 02,
Trà Vinh: 01
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
227
03-01-19Tây Ninh: 18,
An Giang: 53,
Bình Thuận: 04
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
269
02-01-19Đồng Nai: 63,
Cần Thơ: 68,
Sóc Trăng: 46
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
249
01-01-19Bến Tre: 99,
Vũng Tàu: 23,
Bạc Liêu: 28
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
269
31-12-18TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 06,
Cà Mau: 60
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
251
30-12-18Tiền Giang: 70,
Kiên Giang: 16,
Đà Lạt: 23
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
268
29-12-18TP HCM: 96,
Long An: 75,
Bình Phước: 82,
Hậu Giang: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
262
28-12-18Vĩnh Long: 03,
Bình Dương: 90,
Trà Vinh: 34
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
266
27-12-18Tây Ninh: 56,
An Giang: 34,
Bình Thuận: 29
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
258
26-12-18Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 25,
Sóc Trăng: 05
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
242
25-12-18Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 70,
Bạc Liêu: 36
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
220
24-12-18TP HCM: 00,
Đồng Tháp: 31,
Cà Mau: 73
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
234
23-12-18Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 92,
Đà Lạt: 53
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
226
22-12-18TP HCM: 69,
Long An: 14,
Bình Phước: 61,
Hậu Giang: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
217
21-12-18Vĩnh Long: 06,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 88
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
235
20-12-18Tây Ninh: 18,
An Giang: 80,
Bình Thuận: 64
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
277
19-12-18Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 79
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
266
18-12-18Bến Tre: 94,
Vũng Tàu: 35,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253