Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: 126,
An Giang: 061,
Bình Thuận: 257
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
325
16-01-19Đồng Nai: 434,
Cần Thơ: 854,
Sóc Trăng: 496
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
325
15-01-19Bến Tre: 251,
Vũng Tàu: 147,
Bạc Liêu: 208
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
337
14-01-19TP HCM: 009,
Đồng Tháp: 389,
Cà Mau: 088
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
354
13-01-19Tiền Giang: 019,
Kiên Giang: 383,
Đà Lạt: 836
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
341
12-01-19TP HCM: 287,
Long An: 839,
Bình Phước: 073,
Hậu Giang: 535
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
341
11-01-19Vĩnh Long: 614,
Bình Dương: 753,
Trà Vinh: 799
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
342
10-01-19Tây Ninh: 370,
An Giang: 319,
Bình Thuận: 481
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
09-01-19Đồng Nai: 485,
Cần Thơ: 990,
Sóc Trăng: 808
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
354
08-01-19Bến Tre: 135,
Vũng Tàu: 212,
Bạc Liêu: 318
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
363
07-01-19TP HCM: 332,
Đồng Tháp: 476,
Cà Mau: 973
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
327
06-01-19Tiền Giang: 195,
Kiên Giang: 335,
Đà Lạt: 602
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
361
05-01-19TP HCM: 035,
Long An: 738,
Bình Phước: 211,
Hậu Giang: 844
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
327
04-01-19Vĩnh Long: 795,
Bình Dương: 091,
Trà Vinh: 605
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
385
03-01-19Tây Ninh: 602,
An Giang: 353,
Bình Thuận: 026
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
340
02-01-19Đồng Nai: 831,
Cần Thơ: 883,
Sóc Trăng: 363
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
385
01-01-19Bến Tre: 898,
Vũng Tàu: 918,
Bạc Liêu: 420
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
329
31-12-18TP HCM: 147,
Đồng Tháp: 217,
Cà Mau: 425
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
342
30-12-18Tiền Giang: 206,
Kiên Giang: 660,
Đà Lạt: 597
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
315
29-12-18TP HCM: 800,
Long An: 271,
Bình Phước: 036,
Hậu Giang: 298
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
334
28-12-18Vĩnh Long: 491,
Bình Dương: 405,
Trà Vinh: 919
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
367
27-12-18Tây Ninh: 684,
An Giang: 119,
Bình Thuận: 146
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
326
26-12-18Đồng Nai: 238,
Cần Thơ: 848,
Sóc Trăng: 529
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
342
25-12-18Bến Tre: 657,
Vũng Tàu: 301,
Bạc Liêu: 801
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
335
24-12-18TP HCM: 784,
Đồng Tháp: 111,
Cà Mau: 083
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
371
23-12-18Tiền Giang: 666,
Kiên Giang: 649,
Đà Lạt: 451
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
353
22-12-18TP HCM: 530,
Long An: 223,
Bình Phước: 171,
Hậu Giang: 768
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
339
21-12-18Vĩnh Long: 664,
Bình Dương: 161,
Trà Vinh: 088
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
331
20-12-18Tây Ninh: 260,
An Giang: 506,
Bình Thuận: 281
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
357
19-12-18Đồng Nai: 850,
Cần Thơ: 183,
Sóc Trăng: 779
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
337
18-12-18Bến Tre: 775,
Vũng Tàu: 730,
Bạc Liêu: 721
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
338