Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
17-01-19Tây Ninh: 926,
An Giang: 694,
Bình Thuận: 726
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
721
16-01-19Đồng Nai: 282,
Cần Thơ: 296,
Sóc Trăng: 981
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
664
15-01-19Bến Tre: 854,
Vũng Tàu: 132,
Bạc Liêu: 633
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
738
14-01-19TP HCM: 836,
Đồng Tháp: 561,
Cà Mau: 718
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
228
13-01-19Tiền Giang: 263,
Kiên Giang: 328,
Đà Lạt: 836
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
436
12-01-19TP HCM: 358,
Long An: 190,
Bình Phước: 059,
Hậu Giang: 531
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
429
11-01-19Vĩnh Long: 859,
Bình Dương: 753,
Trà Vinh: 650
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
827
10-01-19Tây Ninh: 939,
An Giang: 373,
Bình Thuận: 242
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
497
09-01-19Đồng Nai: 051,
Cần Thơ: 881,
Sóc Trăng: 075
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
507
08-01-19Bến Tre: 776,
Vũng Tàu: 222,
Bạc Liêu: 875
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
630
07-01-19TP HCM: 781,
Đồng Tháp: 676,
Cà Mau: 843
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
670
06-01-19Tiền Giang: 583,
Kiên Giang: 899,
Đà Lạt: 643
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
491
05-01-19TP HCM: 507,
Long An: 691,
Bình Phước: 119,
Hậu Giang: 311
Trúng TP HCM,
Trúng Hậu Giang
745
04-01-19Vĩnh Long: 760,
Bình Dương: 002,
Trà Vinh: 547
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
770
03-01-19Tây Ninh: 818,
An Giang: 353,
Bình Thuận: 700
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
497
02-01-19Đồng Nai: 115,
Cần Thơ: 568,
Sóc Trăng: 046
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
305
01-01-19Bạc Liêu: 794,
Bến Tre: 999,
Vũng Tàu: 023
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
509
31-12-18TP HCM: 766,
Đồng Tháp: 006,
Cà Mau: 260
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
435
30-12-18Tiền Giang: 470,
Kiên Giang: 916,
Đà Lạt: 923
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
414
29-12-18TP HCM: 859,
Long An: 775,
Bình Phước: 982,
Hậu Giang: 581
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
515
28-12-18Vĩnh Long: 303,
Bình Dương: 490,
Trà Vinh: 134
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
547
27-12-18Tây Ninh: 156,
An Giang: 834,
Bình Thuận: 829
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
558
26-12-18Đồng Nai: 127,
Cần Thơ: 825,
Sóc Trăng: 305
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
615
25-12-18Bến Tre: 029,
Vũng Tàu: 605,
Bạc Liêu: 436
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
564
24-12-18TP HCM: 800,
Đồng Tháp: 631,
Cà Mau: 173
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
353
23-12-18Tiền Giang: 338,
Kiên Giang: 692,
Đà Lạt: 253
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
659
22-12-18TP HCM: 169,
Long An: 714,
Bình Phước: 561,
Hậu Giang: 768
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
562
21-12-18Vĩnh Long: 106,
Bình Dương: 840,
Trà Vinh: 443
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
692
20-12-18Tây Ninh: 118,
An Giang: 780,
Bình Thuận: 949
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
511
19-12-18Đồng Nai: 496,
Cần Thơ: 386,
Sóc Trăng: 779
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
765
18-12-18Bến Tre: 794,
Vũng Tàu: 035,
Bạc Liêu: 845
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
668