Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: 17,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
353
14-10-18Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum383
13-10-18Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 19
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
377
12-10-18Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 13
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
325
11-10-18Bình Định: 88,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
10-10-18Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng344
09-10-18Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
375
08-10-18TT Huế: 44,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
344
07-10-18Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
364
06-10-18Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
346
05-10-18Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
04-10-18Bình Định: 54,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 31
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
386
03-10-18Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
02-10-18Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
309
01-10-18TT Huế: 51,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
330
30-09-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
332
29-09-18Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
359
28-09-18Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
369
27-09-18Bình Định: 93,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
26-09-18Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
369
25-09-18Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
360
24-09-18TT Huế: 62,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
341
23-09-18Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum363
22-09-18Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
21-09-18Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai360
20-09-18Bình Định: 10,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
357
19-09-18Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
18-09-18Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
344
17-09-18TT Huế: 43,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
380
16-09-18Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
327
15-09-18Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
355