Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 31,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
320
17-04-18Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
16-04-18TT Huế: 65,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
314
15-04-18Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 08
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
308
14-04-18Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
13-04-18Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
381
12-04-18Bình Định: 02,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
331
11-04-18Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
333
10-04-18Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
383
09-04-18TT Huế: 07,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
327
08-04-18Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 85
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
366
07-04-18Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
325
06-04-18Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
05-04-18Bình Định: 82,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 89
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
353
04-04-18Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 19
Trúng Khánh Hòa340
03-04-18Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
366
02-04-18TT Huế: 00,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
357
01-04-18Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
317
31-03-18Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 37
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
343
30-03-18Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 89
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
29-03-18Bình Định: 80,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
331
28-03-18Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
364
27-03-18Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 16
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
352
26-03-18TT Huế: 28,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
381
25-03-18Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
370
24-03-18Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
354
23-03-18Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
326
22-03-18Bình Định: 87,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 56
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
329
21-03-18Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
371
20-03-18Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 35
Trúng Quảng Nam346
19-03-18TT Huế: 61,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
337