Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: 35,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
330
16-01-19Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
352
15-01-19Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 38
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
336
14-01-19TT Huế: 21,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
334
13-01-19Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
341
12-01-19Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
11-01-19Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
10-01-19Bình Định: 13,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 14
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
362
09-01-19Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
384
08-01-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
331
07-01-19TT Huế: 82,
Phú Yên: 96
Trúng Phú Yên366
06-01-19Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
365
05-01-19Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
325
04-01-19Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
364
03-01-19Bình Định: 70,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 69
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
02-01-19Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
332
01-01-19Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
364
31-12-18TT Huế: 34,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
307
30-12-18Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 82
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
29-12-18Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
376
28-12-18Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai335
27-12-18Bình Định: 20,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
367
26-12-18Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng316
25-12-18Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
336
24-12-18TT Huế: 59,
Phú Yên: 63
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
346
23-12-18Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
347
22-12-18Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
343
21-12-18Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
371
20-12-18Bình Định: 18,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 51
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
372
19-12-18Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
343
18-12-18Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc343