Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: 587,272,
Phú Yên: 648,351
Trúng 587 TT Huế211
14-10-18Kon Tum: 577,457,
Khánh Hòa: 305,964
Trúng 577 Kon Tum663
13-10-18Đà Nẵng: 995,024,
Quảng Ngãi: 163,537,
Đắc Nông: 662,369
Trúng 995 Đà Nẵng,
Trúng 163 Quảng Ngãi
612
12-10-18Gia Lai: 126,892,
Ninh Thuận: 863,180
Trúng 126 Gia Lai,
Trúng 863 Ninh Thuận
813
11-10-18Bình Định: 799,184,
Quảng Trị: 866,546,
Quảng Bình: 516,887
Trúng 799 Bình Định720
10-10-18Đà Nẵng: 671,772,
Khánh Hòa: 289,176
Trúng 671 Đà Nẵng,
Trúng 289 Khánh Hòa
562
09-10-18Đắc Lắc: 873,519,
Quảng Nam: 681,654
Trúng 873 Đắc Lắc,
Trúng 681 Quảng Nam
641
08-10-18TT Huế: 064,303,
Phú Yên: 614,701
Trượt863
07-10-18Kon Tum: 614,295,
Khánh Hòa: 166,395
Trúng 166 Khánh Hòa363
06-10-18Đà Nẵng: 267,350,
Quảng Ngãi: 473,591,
Đắc Nông: 213,544
Trúng 473 Quảng Ngãi,
Trúng 213 Đắc Nông
616
05-10-18Gia Lai: 775,345,
Ninh Thuận: 261,974
Trúng 775 Gia Lai,
Trúng 261 Ninh Thuận
707
04-10-18Bình Định: 047,629,
Quảng Trị: 880,333,
Quảng Bình: 902,798
Trúng 047 Bình Định,
Trúng 880 Quảng Trị,
Trúng 902 Quảng Bình
434
03-10-18Đà Nẵng: 244,770,
Khánh Hòa: 722,657
Trúng 244 Đà Nẵng,
Trúng 722 Khánh Hòa
618
02-10-18Đắc Lắc: 190,626,
Quảng Nam: 297,880
Trúng 190 Đắc Lắc,
Trúng 297 Quảng Nam
538
01-10-18TT Huế: 229,890,
Phú Yên: 787,516
Trượt664
30-09-18Kon Tum: 172,972,
Khánh Hòa: 546,195
Trúng 172 Kon Tum,
Trúng 546 Khánh Hòa
357
29-09-18Đà Nẵng: 009,401,
Quảng Ngãi: 007,166,
Đắc Nông: 831,528
Trúng 009 Đà Nẵng,
Trúng 007 Quảng Ngãi
485
28-09-18Gia Lai: 134,799,
Ninh Thuận: 049,843
Trúng 134 Gia Lai,
Trúng 049 Ninh Thuận
639
27-09-18Bình Định: 749,290,
Quảng Trị: 246,838,
Quảng Bình: 960,470
Trúng 749 Bình Định,
Trúng 246 Quảng Trị,
Trúng 960 Quảng Bình
531
26-09-18Đà Nẵng: 229,692,
Khánh Hòa: 266,414
Trượt386
25-09-18Đắc Lắc: 061,617,
Quảng Nam: 686,994
Trúng 061 Đắc Lắc,
Trúng 686 Quảng Nam
554
24-09-18TT Huế: 656,697,
Phú Yên: 990,543
Trúng 656 TT Huế328
23-09-18Kon Tum: 066,836,
Khánh Hòa: 447,531
Trúng 066 Kon Tum,
Trúng 447 Khánh Hòa
508
22-09-18Đà Nẵng: 433,204,
Quảng Ngãi: 204,653,
Đắc Nông: 041,835
Trúng 204 Quảng Ngãi,
Trúng 041 Đắc Nông
510
21-09-18Gia Lai: 881,414,
Ninh Thuận: 449,412
Trúng 881 Gia Lai651
20-09-18Bình Định: 579,243,
Quảng Trị: 400,681,
Quảng Bình: 312,661
Trúng 579 Bình Định,
Trúng 400 Quảng Trị,
Trúng 312 Quảng Bình
408
19-09-18Đà Nẵng: 522,129,
Khánh Hòa: 575,912
Trượt381
18-09-18Đắc Lắc: 645,472,
Quảng Nam: 102,805
Trúng 645 Đắc Lắc259
17-09-18TT Huế: 010,698,
Phú Yên: 439,161
Trúng 010 TT Huế528
16-09-18Kon Tum: 060,745,
Khánh Hòa: 043,411
Trúng 043 Khánh Hòa808
15-09-18Đà Nẵng: 288,913,
Quảng Ngãi: 881,086,
Đắc Nông: 065,661
Trúng 881 Quảng Ngãi,
Trúng 065 Đắc Nông
693