Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 219,769,
Khánh Hòa: 550,455
Trúng 219 Đà Nẵng,
Trúng 550 Khánh Hòa
471
17-04-18Đắc Lắc: 664,459,
Quảng Nam: 540,307
Trúng 664 Đắc Lắc,
Trúng 540 Quảng Nam
515
16-04-18TT Huế: 879,284,
Phú Yên: 303,330
Trúng 303 Phú Yên445
15-04-18Kon Tum: 780,751,
Khánh Hòa: 838,141
Trúng 780 Kon Tum,
Trúng 838 Khánh Hòa
509
14-04-18Đà Nẵng: 072,691,
Quảng Ngãi: 088,268,
Đắc Nông: 586,946
Trúng 072 Đà Nẵng,
Trúng 088 Quảng Ngãi,
Trúng 586 Đắc Nông
605
13-04-18Gia Lai: 308,497,
Ninh Thuận: 677,979
Trúng 308 Gia Lai,
Trúng 677 Ninh Thuận
526
12-04-18Bình Định: 008,163,
Quảng Trị: 184,725,
Quảng Bình: 073,232
Trúng 008 Bình Định,
Trúng 073 Quảng Bình
794
11-04-18Đà Nẵng: 882,230,
Khánh Hòa: 459,920
Trúng 882 Đà Nẵng,
Trúng 459 Khánh Hòa
551
10-04-18Đắc Lắc: 154,108,
Quảng Nam: 042,576
Trúng 154 Đắc Lắc,
Trúng 042 Quảng Nam
425
09-04-18TT Huế: 602,252,
Phú Yên: 641,286
Trúng 602 TT Huế,
Trúng 641 Phú Yên
193
08-04-18Kon Tum: 113,071,
Khánh Hòa: 080,303
Trúng 080 Khánh Hòa634
07-04-18Đà Nẵng: 099,948,
Quảng Ngãi: 833,113,
Đắc Nông: 609,491
Trúng 099 Đà Nẵng717
06-04-18Gia Lai: 488,224,
Ninh Thuận: 187,234
Trúng 187 Ninh Thuận615
05-04-18Bình Định: 112,753,
Quảng Trị: 037,644,
Quảng Bình: 704,117
Trúng 112 Bình Định,
Trúng 037 Quảng Trị,
Trúng 704 Quảng Bình
660
04-04-18Đà Nẵng: 693,151,
Khánh Hòa: 410,579
Trượt382
03-04-18Đắc Lắc: 305,382,
Quảng Nam: 346,448
Trúng 305 Đắc Lắc,
Trúng 346 Quảng Nam
907
02-04-18TT Huế: 061,177,
Phú Yên: 938,871
Trúng 938 Phú Yên664
01-04-18Kon Tum: 483,939,
Khánh Hòa: 921,182
Trúng 921 Khánh Hòa371
31-03-18Đà Nẵng: 450,958,
Quảng Ngãi: 576,408,
Đắc Nông: 133,949
Trúng 133 Đắc Nông488
30-03-18Gia Lai: 476,701,
Ninh Thuận: 647,114
Trúng 647 Ninh Thuận807
29-03-18Bình Định: 805,258,
Quảng Trị: 462,874,
Quảng Bình: 708,455
Trúng 805 Bình Định,
Trúng 462 Quảng Trị,
Trúng 708 Quảng Bình
502
28-03-18Đà Nẵng: 471,427,
Khánh Hòa: 191,393
Trúng 471 Đà Nẵng,
Trúng 191 Khánh Hòa
489
27-03-18Đắc Lắc: 792,585,
Quảng Nam: 835,967
Trúng 792 Đắc Lắc659
26-03-18TT Huế: 089,678,
Phú Yên: 294,300
Trúng 089 TT Huế,
Trúng 294 Phú Yên
510
25-03-18Kon Tum: 949,932,
Khánh Hòa: 545,070
Trúng 949 Kon Tum,
Trúng 545 Khánh Hòa
768
24-03-18Đà Nẵng: 042,487,
Quảng Ngãi: 267,724,
Đắc Nông: 164,596
Trúng 042 Đà Nẵng,
Trúng 267 Quảng Ngãi,
Trúng 164 Đắc Nông
555
23-03-18Gia Lai: 596,576,
Ninh Thuận: 226,253
Trúng 596 Gia Lai586
22-03-18Bình Định: 625,409,
Quảng Trị: 992,677,
Quảng Bình: 469,842
Trúng 469 Quảng Bình503
21-03-18Đà Nẵng: 899,519,
Khánh Hòa: 003,145
Trúng 899 Đà Nẵng,
Trúng 003 Khánh Hòa
514
20-03-18Đắc Lắc: 104,832,
Quảng Nam: 867,059
Trúng 104 Đắc Lắc,
Trúng 867 Quảng Nam
230
19-03-18TT Huế: 993,146,
Phú Yên: 483,281
Trúng 993 TT Huế,
Trúng 483 Phú Yên
469