Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: 671,369,
Quảng Trị: 645,031,
Quảng Bình: 706,606
Trúng 671 Bình Định,
Trúng 645 Quảng Trị,
Trúng 706 Quảng Bình
488
16-01-19Đà Nẵng: 475,575,
Khánh Hòa: 500,281
Trúng 475 Đà Nẵng409
15-01-19Đắc Lắc: 597,261,
Quảng Nam: 651,757
Trúng Đắc Lắc,
Trúng 651 Quảng Nam
818
14-01-19TT Huế: 094,809,
Phú Yên: 350,286
Trúng 094 TT Huế,
Trúng 350 Phú Yên
825
13-01-19Kon Tum: 160,254,
Khánh Hòa: 722,279
Trúng 160 Kon Tum,
Trúng 722 Khánh Hòa
768
12-01-19Đà Nẵng: 654,691,
Quảng Ngãi: 721,558,
Đắc Nông: 525,586
Trúng 721 Quảng Ngãi413
11-01-19Gia Lai: 115,379,
Ninh Thuận: 281,695
Trúng 115 Gia Lai,
Trúng 281 Ninh Thuận
918
10-01-19Bình Định: 863,566,
Quảng Trị: 977,712,
Quảng Bình: 521,880
Trúng 863 Bình Định597
09-01-19Đà Nẵng: 796,635,
Khánh Hòa: 768,505
Trúng 796 Đà Nẵng671
08-01-19Đắc Lắc: 127,602,
Quảng Nam: 369,984
Trúng 127 Đắc Lắc,
Trúng 369 Quảng Nam
459
07-01-19TT Huế: 194,887,
Phú Yên: 237,304
Trúng 237 Phú Yên347
06-01-19Kon Tum: 544,765,
Khánh Hòa: 859,367
Trúng 544 Kon Tum,
Trúng 859 Khánh Hòa
761
05-01-19Đà Nẵng: 004,995,
Quảng Ngãi: 403,042,
Đắc Nông: 020,677
Trúng 004 Đà Nẵng,
Trúng 020 Đắc Nông
434
04-01-19Gia Lai: 204,485,
Ninh Thuận: 363,157
Trúng 204 Gia Lai,
Trúng 363 Ninh Thuận
695
03-01-19Bình Định: 214,984,
Quảng Trị: 218,824,
Quảng Bình: 998,963
Trúng 998 Quảng Bình402
02-01-19Đà Nẵng: 025,442,
Khánh Hòa: 327,778
Trúng 025 Đà Nẵng,
Trúng 327 Khánh Hòa
703
01-01-19Đắc Lắc: 446,956,
Quảng Nam: 170,133
Trúng 170 Quảng Nam380
31-12-18TT Huế: 219,606,
Phú Yên: 693,665
Trúng 219 TT Huế,
Trúng 693 Phú Yên
364
30-12-18Kon Tum: 936,575,
Khánh Hòa: 877,421
Trúng 936 Kon Tum701
29-12-18Đà Nẵng: 318,386,
Quảng Ngãi: 504,568,
Đắc Nông: 773,079
Trúng 318 Đà Nẵng,
Trúng 504 Quảng Ngãi
592
28-12-18Gia Lai: 315,992,
Ninh Thuận: 433,363
Trúng 315 Gia Lai,
Trúng 433 Ninh Thuận
711
27-12-18Bình Định: 006,711,
Quảng Trị: 377,547,
Quảng Bình: 530,245
Trúng 006 Bình Định,
Trúng 377 Quảng Trị,
Trúng 530 Quảng Bình
364
26-12-18Đà Nẵng: 610,386,
Khánh Hòa: 665,305
Trúng 610 Đà Nẵng,
Trúng 665 Khánh Hòa
844
25-12-18Đắc Lắc: 487,222,
Quảng Nam: 583,738
Trúng 487 Đắc Lắc,
Trúng 583 Quảng Nam
179
24-12-18TT Huế: 802,793,
Phú Yên: 691,996
Trúng 802 TT Huế192
23-12-18Kon Tum: 706,173,
Khánh Hòa: 181,266
Trúng 706 Kon Tum,
Trúng 181 Khánh Hòa
719
22-12-18Đà Nẵng: 693,011,
Quảng Ngãi: 190,717,
Đắc Nông: 696,168
Trúng 693 Đà Nẵng,
Trúng 190 Quảng Ngãi,
Trúng 696 Đắc Nông
636
21-12-18Gia Lai: 312,723,
Ninh Thuận: 771,708
Trúng 312 Gia Lai596
20-12-18Bình Định: 934,172,
Quảng Trị: 959,552,
Quảng Bình: 851,659
Trúng 934 Bình Định,
Trúng 959 Quảng Trị,
Trúng 851 Quảng Bình
832
19-12-18Đà Nẵng: 405,239,
Khánh Hòa: 486,429
Trúng 405 Đà Nẵng,
Trúng 486 Khánh Hòa
724
18-12-18Đắc Lắc: 123,974,
Quảng Nam: 568,063
Trúng 123 Đắc Lắc,
Trúng 568 Quảng Nam
779