Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
257
17-04-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Quảng Nam260
16-04-18TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
273
15-04-18Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
258
14-04-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
244
13-04-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
221
12-04-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị
259
11-04-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
252
10-04-18Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
228
09-04-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 TT Huế249
08-04-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
219
07-04-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
256
06-04-18Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
260
05-04-18Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
255
04-04-18Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng257
03-04-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
283
02-04-18TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
261
01-04-18Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
281
31-03-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
281
30-03-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
227
29-03-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị
271
28-03-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
236
27-03-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc237
26-03-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
253
25-03-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
265
24-03-18Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
290
23-03-18Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
281
22-03-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
240
21-03-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
252
20-03-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
277
19-03-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
237