Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
233
16-01-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
261
15-01-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
226
14-01-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Phú Yên228
13-01-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
283
12-01-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
252
11-01-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
247
10-01-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
221
09-01-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
227
08-01-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
252
07-01-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế248
06-01-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
259
05-01-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
242
04-01-19Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
244
03-01-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
234
02-01-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
282
01-01-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
236
31-12-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
253
30-12-18Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
285
29-12-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
251
28-12-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
210
27-12-18Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
255
26-12-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đà Nẵng241
25-12-18Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
242
24-12-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
244
23-12-18Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
241
22-12-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
262
21-12-18Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
226
20-12-18Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
276
19-12-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng242
18-12-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
214