Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
265
14-10-18Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt235
13-10-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
234
12-10-18Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Gia Lai232
11-10-18Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình,
Trúng đầu 9 Bình Định
238
10-10-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
238
09-10-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
274
08-10-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
247
07-10-18Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
254
06-10-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
232
05-10-18Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
217
04-10-18Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
256
03-10-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
248
02-10-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
252
01-10-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
255
30-09-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
294
29-09-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
283
28-09-18Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
250
27-09-18Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
259
26-09-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
282
25-09-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
290
24-09-18TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
214
23-09-18Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
260
22-09-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
232
21-09-18Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
271
20-09-18Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
241
19-09-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
261
18-09-18Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
248
17-09-18TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
266
16-09-18Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
269
15-09-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
268