Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu Chuẩn: 600.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
251
17-04-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
253
16-04-18TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
253
15-04-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
246
14-04-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
230
13-04-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
258
12-04-18Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
252
11-04-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
231
10-04-18Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
273
09-04-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
281
08-04-18Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
269
07-04-18Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
241
06-04-18Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
229
05-04-18Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
229
04-04-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
228
03-04-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
280
02-04-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
269
01-04-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
245
31-03-18Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông,
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng
254
30-03-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
252
29-03-18Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị
250
28-03-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
281
27-03-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
271
26-03-18TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
245
25-03-18Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
232
24-03-18Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
227
23-03-18Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
265
22-03-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị
275
21-03-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
278
20-03-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
252
19-03-18TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
264