Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu Chuẩn: 600.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TT Huế287
14-10-18Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
219
13-10-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
251
12-10-18Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
242
11-10-18Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
251
10-10-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
292
09-10-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
241
08-10-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
294
07-10-18Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
231
06-10-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
230
05-10-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
230
04-10-18Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
231
03-10-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
258
02-10-18Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
267
01-10-18TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
279
30-09-18Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
242
29-09-18Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
254
28-09-18Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
248
27-09-18Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
245
26-09-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
256
25-09-18Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
243
24-09-18TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
265
23-09-18Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
257
22-09-18Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
234
21-09-18Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Gia Lai257
20-09-18Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
223
19-09-18Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa260
18-09-18Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
212
17-09-18TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
226
16-09-18Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
222
15-09-18Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
273