Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu Chuẩn: 600.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
255
16-01-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
232
15-01-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Quảng Nam249
14-01-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
258
13-01-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
247
12-01-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
270
11-01-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
269
10-01-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
240
09-01-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đà Nẵng284
08-01-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
257
07-01-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Phú Yên227
06-01-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
235
05-01-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
259
04-01-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
251
03-01-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
271
02-01-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
237
01-01-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
292
31-12-18TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
211
30-12-18Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
279
29-12-18Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
227
28-12-18Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai233
27-12-18Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
270
26-12-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
257
25-12-18Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
261
24-12-18TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
245
23-12-18Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa220
22-12-18Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
246
21-12-18Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
265
20-12-18Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
267
19-12-18Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
251
18-12-18Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
235