Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: 71,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
16-01-19Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
233
15-01-19Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc267
14-01-19TT Huế: 94,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
13-01-19Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 22
Trúng Khánh Hòa253
12-01-19Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
11-01-19Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 81
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
243
10-01-19Bình Định: 63,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 90
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
284
09-01-19Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
08-01-19Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 69
Trúng Quảng Nam244
07-01-19TT Huế: 43,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
231
06-01-19Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
05-01-19Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
229
04-01-19Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 63
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
03-01-19Bình Định: 74,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 98
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
02-01-19Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
01-01-19Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
31-12-18TT Huế: 19,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
235
30-12-18Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 78
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
29-12-18Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
216
28-12-18Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
27-12-18Bình Định: 06,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
257
26-12-18Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng284
25-12-18Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 83
Trúng Quảng Nam283
24-12-18TT Huế: 02,
Phú Yên: 52
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
236
23-12-18Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 81
Trúng Khánh Hòa274
22-12-18Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
21-12-18Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
20-12-18Bình Định: 34,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
246
19-12-18Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
243
18-12-18Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250