Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Đề Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
221
17-04-18Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 40
Trúng Quảng Nam228
16-04-18Phú Yên: 03,
TT Huế: 98
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
232
15-04-18Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
206
14-04-18Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
13-04-18Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
271
12-04-18Bình Định: 08,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
11-04-18Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
10-04-18Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
274
09-04-18TT Huế: 02,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
08-04-18Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
223
07-04-18Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
06-04-18Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
05-04-18Bình Định: 12,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
04-04-18Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
03-04-18Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
02-04-18TT Huế: 10,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
226
01-04-18Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum214
31-03-18Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
279
30-03-18Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
269
29-03-18Bình Định: 05,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
28-03-18Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
27-03-18Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
26-03-18TT Huế: 89,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
25-03-18Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 45
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
24-03-18Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
23-03-18Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 03
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
22-03-18Bình Định: 13,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 69
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
230
21-03-18Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
286
20-03-18Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 67
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
19-03-18TT Huế: 93,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249