Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 1.000.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: 87,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
14-10-18Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
278
13-10-18Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 43
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
235
12-10-18Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 63
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
11-10-18Bình Định: 99,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 98
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
249
10-10-18Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
09-10-18Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc256
08-10-18TT Huế: 98,
Phú Yên: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
07-10-18Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
06-10-18Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
250
05-10-18Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
216
04-10-18Bình Định: 47,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
03-10-18Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
233
02-10-18Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
01-10-18TT Huế: 85,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
271
30-09-18Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
29-09-18Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
28-09-18Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
27-09-18Bình Định: 49,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
255
26-09-18Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
25-09-18Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
24-09-18TT Huế: 56,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế263
23-09-18Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 47
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
22-09-18Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
21-09-18Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
218
20-09-18Bình Định: 79,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 12
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
232
19-09-18Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 68
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238
18-09-18Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
288
17-09-18TT Huế: 10,
Phú Yên: 52
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
16-09-18Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 43
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
15-09-18Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 65
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254