Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :26-05-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
26-05-19 Kon Tum
Khánh Hòa
25-05-19Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
24-05-19Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
23-05-19Bình Định: 15,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
22-05-19Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
21-05-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
20-05-19TT Huế: 51,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
19-05-19Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
286
18-05-19Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
17-05-19Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
243
16-05-19Bình Định: 50,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
276
15-05-19Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 19
Trúng Đà Nẵng264
14-05-19Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
270
13-05-19TT Huế: 98,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
12-05-19Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
11-05-19Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
10-05-19Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
295
09-05-19Bình Định: 12,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
08-05-19Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
265
07-05-19Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 16
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
06-05-19TT Huế: 46,
Phú Yên: 61
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
05-05-19Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 16
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
04-05-19Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
03-05-19Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
209
02-05-19Bình Định: 10,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
01-05-19Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
30-04-19Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
269
29-04-19TT Huế: 43,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
28-04-19Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum256
27-04-19Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
284
26-04-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 51
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
25-04-19Bình Định: 38,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250