Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Giải Tám Miền Trung Víp: 800.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
272
17-04-18Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
16-04-18TT Huế: 91,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
15-04-18Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 05
Trượt259
14-04-18Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
13-04-18Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
12-04-18Bình Định: 69,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
228
11-04-18Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
234
10-04-18Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
238
09-04-18TT Huế: 63,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
08-04-18Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
256
07-04-18Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
231
06-04-18Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 34
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
266
05-04-18Bình Định: 62,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
04-04-18Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
287
03-04-18Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
236
02-04-18TT Huế: 83,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
218
01-04-18Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 19
Trúng Khánh Hòa244
31-03-18Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
236
30-03-18Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai227
29-03-18Bình Định: 59,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
220
28-03-18Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
244
27-03-18Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
26-03-18TT Huế: 40,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế279
25-03-18Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 27
Trúng Khánh Hòa249
24-03-18Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
239
23-03-18Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 83
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
22-03-18Bình Định: 02,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 11
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
21-03-18Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
213
20-03-18Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 85
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
19-03-18TT Huế: 16,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265