Giải Tám Miền Trung Víp: 800.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: 04,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
247
16-01-19Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 68
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
15-01-19Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
283
14-01-19TT Huế: 54,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
13-01-19Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 12
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
296
12-01-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
11-01-19Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
10-01-19Bình Định: 02,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 71
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
237
09-01-19Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
08-01-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 37
Trúng Quảng Nam250
07-01-19TT Huế: 81,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
266
06-01-19Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
264
05-01-19Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
237
04-01-19Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
03-01-19Bình Định: 83,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
02-01-19Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
01-01-19Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
31-12-18TT Huế: 56,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
243
30-12-18Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
232
29-12-18Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
259
28-12-18Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
277
27-12-18Bình Định: 78,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 80
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
26-12-18Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
212
25-12-18Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 85
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
217
24-12-18TT Huế: 52,
Phú Yên: 23
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
278
23-12-18Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
262
22-12-18Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
269
21-12-18Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
20-12-18Bình Định: 27,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 31
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
19-12-18Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
18-12-18Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 19
Trúng Quảng Nam240