Giải Tám Miền Trung Víp: 800.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: 26,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
14-10-18Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
227
13-10-18Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
229
12-10-18Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
11-10-18Bình Định: 02,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
10-10-18Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
09-10-18Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 81
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
08-10-18TT Huế: 15,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
219
07-10-18Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
274
06-10-18Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
05-10-18Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
04-10-18Bình Định: 77,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
03-10-18Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
281
02-10-18Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc257
01-10-18TT Huế: 80,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
210
30-09-18Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 47
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
260
29-09-18Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253
28-09-18Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
27-09-18Bình Định: 65,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 17
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
26-09-18Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
274
25-09-18Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
24-09-18TT Huế: 07,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
278
23-09-18Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
268
22-09-18Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
21-09-18Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
20-09-18Bình Định: 13,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
282
19-09-18Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
18-09-18Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 77
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
17-09-18TT Huế: 49,
Phú Yên: 42
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
262
16-09-18Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
15-09-18Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
281