Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
Gia Lai
Ninh Thuận
17-01-19Bình Định: 449,
Quảng Trị: 032,
Quảng Bình: 485
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
378
16-01-19Đà Nẵng: 016,
Khánh Hòa: 020
Trúng Khánh Hòa365
15-01-19Đắc Lắc: 236,
Quảng Nam: 438
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
320
14-01-19TT Huế: 800,
Phú Yên: 207
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
367
13-01-19Kon Tum: 658,
Khánh Hòa: 132
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
346
12-01-19Đà Nẵng: 170,
Quảng Ngãi: 874,
Đắc Nông: 908
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
320
11-01-19Gia Lai: 563,
Ninh Thuận: 281
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
375
10-01-19Bình Định: 767,
Quảng Trị: 176,
Quảng Bình: 620
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
09-01-19Đà Nẵng: 909,
Khánh Hòa: 654
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
376
08-01-19Đắc Lắc: 040,
Quảng Nam: 605
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
351
07-01-19TT Huế: 469,
Phú Yên: 249
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
312
06-01-19Kon Tum: 975,
Khánh Hòa: 635
Trúng Kon Tum380
05-01-19Đà Nẵng: 645,
Quảng Ngãi: 227,
Đắc Nông: 051
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
328
04-01-19Gia Lai: 641,
Ninh Thuận: 130
Trúng Ninh Thuận343
03-01-19Bình Định: 474,
Quảng Trị: 770,
Quảng Bình: 343
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
386
02-01-19Đà Nẵng: 380,
Khánh Hòa: 628
Trúng Đà Nẵng342
01-01-19Đắc Lắc: 016,
Quảng Nam: 794
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
318
31-12-18TT Huế: 692,
Phú Yên: 693
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
349
30-12-18Kon Tum: 902,
Khánh Hòa: 443
Trúng Khánh Hòa332
29-12-18Đà Nẵng: 881,
Quảng Ngãi: 098,
Đắc Nông: 090
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
341
28-12-18Gia Lai: 868,
Ninh Thuận: 055
Trúng Ninh Thuận354
27-12-18Bình Định: 546,
Quảng Trị: 934,
Quảng Bình: 585
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
377
26-12-18Đà Nẵng: 870,
Khánh Hòa: 520
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
25-12-18Đắc Lắc: 355,
Quảng Nam: 479
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
322
24-12-18TT Huế: 542,
Phú Yên: 984
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
343
23-12-18Kon Tum: 354,
Khánh Hòa: 011
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
349
22-12-18Đà Nẵng: 642,
Quảng Ngãi: 116,
Đắc Nông: 989
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
358
21-12-18Gia Lai: 303,
Ninh Thuận: 033
Trúng Gia Lai381
20-12-18Bình Định: 596,
Quảng Trị: 733,
Quảng Bình: 568
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
363
19-12-18Đà Nẵng: 510,
Khánh Hòa: 153
Trúng Đà Nẵng384
18-12-18Đắc Lắc: 927,
Quảng Nam: 307
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
343