Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: 587,
Phú Yên: 262
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
14-10-18Kon Tum: 577,
Khánh Hòa: 476
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
395
13-10-18Đà Nẵng: 257,
Quảng Ngãi: 774,
Đắc Nông: 944
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
363
12-10-18Gia Lai: 784,
Ninh Thuận: 135
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
385
11-10-18Bình Định: 437,
Quảng Trị: 312,
Quảng Bình: 499
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
376
10-10-18Đà Nẵng: 690,
Khánh Hòa: 948
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
343
09-10-18Đắc Lắc: 865,
Quảng Nam: 038
Trúng Quảng Nam365
08-10-18TT Huế: 033,
Phú Yên: 919
Trúng Phú Yên327
07-10-18Kon Tum: 985,
Khánh Hòa: 905
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
336
06-10-18Đà Nẵng: 500,
Quảng Ngãi: 543,
Đắc Nông: 552
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
371
05-10-18Gia Lai: 741,
Ninh Thuận: 939
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
04-10-18Bình Định: 267,
Quảng Trị: 493,
Quảng Bình: 709
Trúng Quảng Bình355
03-10-18Đà Nẵng: 496,
Khánh Hòa: 787
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
357
02-10-18Đắc Lắc: 206,
Quảng Nam: 061
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
352
01-10-18Phú Yên: 573,
TT Huế: 890
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
341
30-09-18Kon Tum: 013,
Khánh Hòa: 546
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
348
29-09-18Đà Nẵng: 948,
Quảng Ngãi: 310,
Đắc Nông: 578
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
327
28-09-18Gia Lai: 516,
Ninh Thuận: 872
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
351
27-09-18Bình Định: 358,
Quảng Trị: 736,
Quảng Bình: 351
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
322
26-09-18Đà Nẵng: 472,
Khánh Hòa: 473
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
336
25-09-18Đắc Lắc: 871,
Quảng Nam: 566
Trúng Đắc Lắc377
24-09-18TT Huế: 360,
Phú Yên: 758
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
359
23-09-18Kon Tum: 570,
Khánh Hòa: 701
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
373
22-09-18Đà Nẵng: 268,
Quảng Ngãi: 204,
Đắc Nông: 702
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
342
21-09-18Gia Lai: 385,
Ninh Thuận: 695
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
351
20-09-18Bình Định: 785,
Quảng Trị: 314,
Quảng Bình: 973
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
367
19-09-18Đà Nẵng: 700,
Khánh Hòa: 896
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
354
18-09-18Đắc Lắc: 453,
Quảng Nam: 055
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
331
17-09-18TT Huế: 105,
Phú Yên: 005
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
334
16-09-18Kon Tum: 031,
Khánh Hòa: 511
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
15-09-18Đà Nẵng: 976,
Quảng Ngãi: 891,
Đắc Nông: 189
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
360