Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 613,
Khánh Hòa: 316
Trúng Đà Nẵng375
17-04-18Đắc Lắc: 845,
Quảng Nam: 996
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
357
16-04-18TT Huế: 653,
Phú Yên: 889
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
311
15-04-18Kon Tum: 551,
Khánh Hòa: 217
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
354
14-04-18Đà Nẵng: 616,
Quảng Ngãi: 130,
Đắc Nông: 697
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
344
13-04-18Gia Lai: 778,
Ninh Thuận: 317
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
344
12-04-18Bình Định: 976,
Quảng Trị: 411,
Quảng Bình: 073
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
11-04-18Đà Nẵng: 884,
Khánh Hòa: 597
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
344
10-04-18Đắc Lắc: 769,
Quảng Nam: 831
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
308
09-04-18TT Huế: 438,
Phú Yên: 919
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
357
08-04-18Kon Tum: 356,
Khánh Hòa: 573
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
371
07-04-18Đà Nẵng: 527,
Quảng Ngãi: 810,
Đắc Nông: 626
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
329
06-04-18Gia Lai: 995,
Ninh Thuận: 954
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
330
05-04-18Bình Định: 482,
Quảng Trị: 320,
Quảng Bình: 552
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
04-04-18Đà Nẵng: 433,
Khánh Hòa: 667
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
341
03-04-18Đắc Lắc: 422,
Quảng Nam: 239
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
330
02-04-18TT Huế: 835,
Phú Yên: 672
Trúng TT Huế357
01-04-18Kon Tum: 690,
Khánh Hòa: 535
Trúng Kon Tum343
31-03-18Đà Nẵng: 744,
Quảng Ngãi: 491,
Đắc Nông: 127
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
325
30-03-18Gia Lai: 257,
Ninh Thuận: 504
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
350
29-03-18Bình Định: 762,
Quảng Trị: 558,
Quảng Bình: 437
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
316
28-03-18Đà Nẵng: 977,
Khánh Hòa: 649
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
316
27-03-18Đắc Lắc: 712,
Quảng Nam: 697
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
26-03-18TT Huế: 559,
Phú Yên: 153
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
337
25-03-18Kon Tum: 881,
Khánh Hòa: 430
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
329
24-03-18Đà Nẵng: 384,
Quảng Ngãi: 267,
Đắc Nông: 164
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
336
23-03-18Gia Lai: 170,
Ninh Thuận: 303
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
331
22-03-18Bình Định: 880,
Quảng Trị: 680,
Quảng Bình: 556
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
364
21-03-18Đà Nẵng: 769,
Khánh Hòa: 886
Trúng Khánh Hòa386
20-03-18Đắc Lắc: 475,
Quảng Nam: 435
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
330
19-03-18TT Huế: 264,
Phú Yên: 082
Trúng Phú Yên342