Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ ” GATE” Các Bạn Lưu Ý Có Thể Mua Thẻ GATE Ở Các Quán Nét Game Hoặc Mua Online trên các trang Mua thẻ trực tuyến.

Dự Đoán Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :


Chú ý : 1,Chúng tôi mới phát triển lại hệ thống đưa ra kết quả chính xác với tỷ lệ cao hơn nhiều,Nhờ Phần mềm Thống kê xác xuất, Phân tích xác xuất, Phân tích loto Chính xác cao được đội ngũ lập trình viên công nghệ cao của chúng tôi lập trình lên
2, Chúng tôi ra thêm chức năng xem lại lịch sử mua số trong ngày ở bên trên để các bạn không may quên số có thể xem lại lịch sử


Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-04-18Đà Nẵng: 219,
Khánh Hòa: 550
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
313
17-04-18Đắc Lắc: 664,
Quảng Nam: 540
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
564
16-04-18TT Huế: 998,
Phú Yên: 303
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
665
15-04-18Kon Tum: 780,
Khánh Hòa: 838
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
543
14-04-18Đà Nẵng: 072,
Quảng Ngãi: 088,
Đắc Nông: 586
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
859
13-04-18Gia Lai: 308,
Ninh Thuận: 677
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
766
12-04-18Bình Định: 008,
Quảng Trị: 708,
Quảng Bình: 073
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
790
11-04-18Đà Nẵng: 882,
Khánh Hòa: 459
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
575
10-04-18Đắc Lắc: 154,
Quảng Nam: 042
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
618
09-04-18TT Huế: 602,
Phú Yên: 641
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
378
08-04-18Kon Tum: 228,
Khánh Hòa: 080
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
440
07-04-18Đà Nẵng: 099,
Quảng Ngãi: 331,
Đắc Nông: 930
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
464
06-04-18Gia Lai: 017,
Ninh Thuận: 187
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
582
05-04-18Bình Định: 168,
Quảng Trị: 037,
Quảng Bình: 704
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
640
04-04-18Đà Nẵng: 555,
Khánh Hòa: 097
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
591
03-04-18Đắc Lắc: 305,
Quảng Nam: 346
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
607
02-04-18TT Huế: 810,
Phú Yên: 938
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
01-04-18Kon Tum: 393,
Khánh Hòa: 323
Trúng Kon Tum618
31-03-18Đà Nẵng: 709,
Quảng Ngãi: 741,
Đắc Nông: 133
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
526
30-03-18Gia Lai: 318,
Ninh Thuận: 647
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
626
29-03-18Bình Định: 805,
Quảng Trị: 462,
Quảng Bình: 708
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
671
28-03-18Đà Nẵng: 471,
Khánh Hòa: 191
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
509
27-03-18Đắc Lắc: 540,
Quảng Nam: 822
Trúng Quảng Nam493
26-03-18TT Huế: 089,
Phú Yên: 294
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
528
25-03-18Kon Tum: 949,
Khánh Hòa: 184
Trúng Kon Tum313
24-03-18Đà Nẵng: 042,
Quảng Ngãi: 267,
Đắc Nông: 164
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
316
23-03-18Gia Lai: 596,
Ninh Thuận: 303
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
407
22-03-18Bình Định: 213,
Quảng Trị: 680,
Quảng Bình: 469
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
586
21-03-18Đà Nẵng: 899,
Khánh Hòa: 003
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
485
20-03-18Đắc Lắc: 104,
Quảng Nam: 867
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
570
19-03-18TT Huế: 993,
Phú Yên: 483
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
823