Xíu Chủ Miền Trung Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :


Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.


không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
Đắc Lắc
Quảng Nam
15-10-18TT Huế: 587,
Phú Yên: 241
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
629
14-10-18Kon Tum: 577,
Khánh Hòa: 850
Trúng Kon Tum540
13-10-18Đà Nẵng: 995,
Quảng Ngãi: 163,
Đắc Nông: 843
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
715
12-10-18Gia Lai: 126,
Ninh Thuận: 863
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
491
11-10-18Bình Định: 799,
Quảng Trị: 952,
Quảng Bình: 098
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
538
10-10-18Đà Nẵng: 671,
Khánh Hòa: 289
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
599
09-10-18Đắc Lắc: 873,
Quảng Nam: 681
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
444
08-10-18TT Huế: 098,
Phú Yên: 539
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
714
07-10-18Kon Tum: 954,
Khánh Hòa: 166
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
391
06-10-18Đà Nẵng: 582,
Quảng Ngãi: 473,
Đắc Nông: 213
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
707
05-10-18Gia Lai: 775,
Ninh Thuận: 261
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
406
04-10-18Bình Định: 681,
Quảng Trị: 880,
Quảng Bình: 902
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
319
03-10-18Đà Nẵng: 244,
Khánh Hòa: 722
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
575
02-10-18Đắc Lắc: 190,
Quảng Nam: 297
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
503
01-10-18TT Huế: 685,
Phú Yên: 228
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
555
30-09-18Kon Tum: 172,
Khánh Hòa: 546
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
256
29-09-18Đà Nẵng: 009,
Quảng Ngãi: 007,
Đắc Nông: 852
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
723
28-09-18Gia Lai: 134,
Ninh Thuận: 049
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
831
27-09-18Bình Định: 749,
Quảng Trị: 246,
Quảng Bình: 960
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
725
26-09-18Đà Nẵng: 932,
Khánh Hòa: 927
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
717
25-09-18Đắc Lắc: 061,
Quảng Nam: 686
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
640
24-09-18TT Huế: 656,
Phú Yên: 404
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
559
23-09-18Kon Tum: 066,
Khánh Hòa: 447
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
327
22-09-18Đà Nẵng: 268,
Quảng Ngãi: 204,
Đắc Nông: 041
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
450
21-09-18Gia Lai: 881,
Ninh Thuận: 761
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
726
20-09-18Bình Định: 579,
Quảng Trị: 400,
Quảng Bình: 312
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
709
19-09-18Đà Nẵng: 233,
Khánh Hòa: 568
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
798
18-09-18Đắc Lắc: 645,
Quảng Nam: 923
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
601
17-09-18TT Huế: 930,
Phú Yên: 052
Trúng Phú Yên600
16-09-18Kon Tum: 140,
Khánh Hòa: 043
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
450
15-09-18Đà Nẵng: 409,
Quảng Ngãi: 881,
Đắc Nông: 065
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
739